Интервю с Мария Неделчева

1.Какво е това УШУ?
УШУ означава „Воинско изкуство”.
„Воин” в дълбокия смисъл на Източната мъдрост е човек, който опознава и овладява себе си, за да служи на Доброто, на Хората, Природата, Космоса. Ясно е, че Воинът е носител на Морала, Етиката, Предаността, Дълга, Отговорността. Той е служител на Общото благо, Воин на Светлината. За да бъде истински Воин, той трябва да владее тялото, психиката, ума си, и да ги подчини на водителството на Духа. За да се постигне това, на човечеството са дадени методи. Един от тях е УШУ. Това е древна наука от теория, практика, методика и педагогика.
УШУ е великолепно, уникално съкровище на китайската култура, което се развива от хилядолетия, а днес е дадено на целия свят. Наречено е от спортните специалисти „Спортът на 21 век”.Милиони хора от всички възрасти на Планетата са щастливи да се занимават с УШУ, красиво, полезно, разнообразно, носещо здраве, младост, оптимизъм, радост, сила на Духа и характера, благородство и вдъхновение.
УШУ е висша философия.УШУ е чудесно съчетание на гимнастика, упражнения за дишане и съсредоточаване, за гъвкавост и еластичност. Изпълнението на формите – „красива хореография”, са истинска естетическа наслада. Движенията отразяват енергетичните закони на връзката Човек – Природа – Космос. Затова в УШУ човек се зарежда с енергия. Отива на тренировка изморен, а си тръгва бодър, енергичен, вдъхновен.
В УШУ има 2 основни направления:
-външно – включва стилове, характерни с по-динамични движения. Най-известните стилове произхождат от легендарния Манастир Шаолин.
-вътрешни – най-известният стил, който развива вътрешната жизнена енергия „Ци”, се нарича Тайджичуан (Тайчичуан) – „Форма на Великия предел”.
Истинското УШУ има 2 важни отличителни белега:
1.основата на възпитанието е Морала и Етиката.
2.Уважението и предаността към Учителя и Школата, към Учението.
3. Най-важното е да победиш себе си, а не другите.

Древните Мъдреци са казали, че „Властелин на света е не този, който победи другите, а този, който победи себе си.”
Понятието „Учител” на Изток е свещено.
Древният Път на Воина помага на човека да възстанови равновесието си и да изгради необходимите качества на хармоничната личност, качества, които са заложени у всеки от нас.

2.От колко време се занимавам с това изкуство?
От 1984г. без прекъсване.

3.На какво те научи?
На мен ми помогна да си изградя правилен мироглед и качества на характера, за да го следвам на практика.
Мисля, че Всеки, който има известна практика, правилна практика, е забелязал положителната промяна в себе си – от физ. тяло, психиката, ума и духа до развиване на потенциалните способности на човека да се реализира в живота. Това се дължи на факта, че УШУ се основава на Абсолютните Универсални Природни и Космически закони.
УШУ ни учи на много неща – отговорност, уважение, постоянство, морал, етика, почтеност.
Учи ни как да бъдем здрави, енергични, да овладяваме тяло, психика, ум, дух. Учи ни как да бъдем в хармония със себе си, с хората, с Природата, с Космоса. Да работим в екип, с търпение, отговорност, откритост, да се борим с разрушителя на човешката личност и общество – егоизма т.е. със себе си – най-трудната и не винаги успешна битка.
Но също така УШУ ни учи на радостта от живота – радостта от истинските неща и ценности. Радостта от истинския смисъл на човешкия живот.

4.Какви качества изгради…
Спокойствие, уравновесеност, последователност, увереност, неотклонност. Но всъщност положителните качества се изграждат в резултат от осмислянето и следването на Пътя на себеусъвършенстването. Обратно – отрицателните качества се появяват и задълбочават при процеса на деградация – когато човек загуби Пътя.

5.Кой може да се занимава с УШУ? Има ли ограничения във възраст, пол?
В древността УШУ е било преподавано само на императора и в планинските манастири – центрове на Мъдростта и Древното Висше Знание.
Учениците са били прецизно подбирани чрез трудни изпити за морал, етика, преданост, почтеност, ум, духовна извисеност и всеотдайност. Живеели са и са се обучавали в условия на изпитания и по строги правила.
Днес част от Знанието е дадено на хората от цял свят, за да могат да са по-здрави, по-мъдри, а животът им – по-хармоничен и по-смислен.
Дълбочината на знанието е огромна, но тя се постига единствено чрез „вътрешно израстване” на този, който практикува – т.е. той трябва да прилага Висшите принципи на Учението в живота. И тогава той сам разбира, получава „Просветление” – крачка след крачка.
С УШУ може да се занимава всеки – независимо от възраст, пол, раса, религия – то е универсално. Само че ползата, която ще получи всеки, ще зависи от самия него – колко сериозно се отнася, колко е силно желанието му, колко е продължително постоянството му. Колко стриктно се спазват морално-етичните закони. И дали живее само за себе си или служи на хората и им помага и те да се усъвършенстват.

6.Разкажете ни нещо повече за миналите и бъдещите изяви на КАЛАГИЯ.
КАЛАГИЯ е създадена през 1989г., но подготовката за това е от няколко години по-рано. Член е на БФУШУ и на Европейската Федерация по Taiji & Qigong.
Дейността до 2010г. във факти е:
Над 30 големи състезания – национални и международни. Стотици медали, единствената в историята на УШУ в България официална Европейска Вицешампионска титла. Национални и международни призове и награди. Многобройни шампионски титли.
Стотици хора от различни възрасти – (от 4 до над 60г.), които са се обучавали в КАЛАГИЯ, и други последователи, взели решение да следват този Път, и да допринасят същевременно за развитието на Центъра и обучението на начинаещите хора.
Многобройни обществени изяви. Успешна международна дейност – Китай, Тайван, Кипър, Русия, Франция, Швейцария, Германия, Турция, Гърция. За първи път България бе поканена да участва в педагогическа дейност на Европейската Федерация през юли 2005г. в Париж. Но истинската, най-ценната дейност и постижения не са във външните факти (те са резултат), а във вътрешната положителна промяна във всеки човек и около него.
За в бъдеще стремежът ни е да следваме този Път, а резултатите – ще видим.

7.Къде и как можем да започнем да се занимаваме с УШУ при вас?
В залата на център КАЛАГИЯ – в Общински младежки дом – 1 етаж, ул. „Райко Даскалов” 2А.
В събота и неделя от 10.00 до 12.00ч.
За останалите дни можете да получите повече информация в залата или на тел. 0895 620 123.
Древната китайска поговорка гласи, че „И най-дългият Път започва с първата крачка.”