Отново пътувам към родния Китай, отново в Шанхай (9 октомври)

Не е грешка – наистина чувствам Китай като втора родина

Всичко стана много бързо – поканата, подготовката, пътуването, което беше приятно заедно с красивите облаци-дракони над Китай. Хубавото време при кацането, спокойната атмосфера, чистотата, подредеността, които ни съпътстваха по потъналия в красива зеленина и цветя път до хотела. Но най-силно и вълнуващо беше топлото приятелско посрещане и първите снимки на летището. Чувството е като семейство от приятели, които те очакват отдавна и те обгръща една мека, грижовна и спокойна атмосфера.