Системи за психофизическо, ментално и духовно себеусъвършенстване

      Не случайно в последните години забележително се повиши интереса към древните, предимно източни системи от упражнения, такива като  ушу/кунг фу(wushu/kung fu), тайчичуан(tailiquan) и цигун(qigong). Именно в тези системи се съединяват физическите, психическите, мисловни и духовни компоненти на движението. В тях се привлича на помощ такова мощно оръжие като човешката психика и мисъл, което съществено увеличава ефекта на въздействие на упражненията. Това се потвърждава от сериозни научни изследвания.

      Изпълнявайки дадено упражнение, занимаващият се по тези системи се стреми към развитие и усъвършенстване не само на физическите, но и психическите, мисловни и духовни качества, преди всичко, най-главното от тях – саморегулацията. Той става стопанин на своето тяло и може да въздейства не само на своите мускули, но и на вътрешните си органи, дори на регулацията на работата на сърцето и обмяната на веществата. Такива примери са общоизвестни. Заниманията стават жизнена потребност, носят удоволствие и   удовлетворение. Прилагането на психорегулацията помага за развитието и усъвършенстването на ценни психически качества (въображение, памет, внимание, воля, саморегулация и др.) едновременно с физическите (гъвкавост, ловкост, лекота и грация на движението, добра координация, чувство за равновесие), което позволява в нашия скоростен и напрегнат век да се съчетаят полезното с приятното. Укрепване на здравето, усъвършенстване на духа, развитие на творческите способности. В резултат се повишава адаптивността съм съвременния начин на живот, по-леко се преодоляват стресовите ситуации, увеличава се способността за разрешаване на проблемите. Не случайно източните психофизически системи за усъвършенстване навлизат все повече (а често и задължително условие) в практиката на водещите фирми на Yaпония, САЩ,  Европа. Те доказват ефективността си при подготовката на мениджъри с повишена активност. Това са системи – облекчени и адаптирани за широката аудитория. Оздравителните аспекти на ушу(wushu) представляват неотменна част от традиционната китайска медицина. Доколко са ефективни, съдете сами: съгласно китайските източници „практикуващия системите ушу(wushu) повишава защитните свойства на организма”. Постоянните занятия дават практическо умение в достигането на забележително здраве и продължителен срок на живот… тогава на човек няма да са му нужни купища лекарства. Звучи твърде вдъхновяващо! Системите са официално въведени в здравните заведения за лечение и възстановяване, в училищата за здраве и правилно формиране и развитие на личността на децата, във фирмите – за премахване на умората, възстановяване и подобряване психофизическата и умствена дейност, повишаване на работоспособността и ефективността на труда.

      За никого не е тайна, че съвременият човек изпитва силни психологически пренатоварвания. Повече от 70% от хората, обръщащи се за помощ в поликлиниките, страдат от функционални нарушения от психологичен произход. Как да се борим с различните видиве стрес на които сме подложени? С какви методи? И къде да търсим тези методи? В света все по-категорично се налага мнението на специалисти и практикуващи, че един от най-подходящите начини за това и един от пътищата за евoлюционно развитие на човека в съвременните условия на живот е пътят на древните китайски традиции, наречени УШУ(WUSHU). Това е учение, сложен комплекс на духовната и физическата култура, нямаща аналог в европейската традиция, тъй като представлява реализация на основната източна концепция за единството на микрокосмоса на човека и Мaкрокосмоса, постигане на хармония със света и със себе си. Тези практически системи се базират на традиционните теории на китайско-тибетската медицина за циркулацията на жизнената енергия „Ци”, за точките и меридианите, за връзките им с вътрешните органи, за развитието на енергетиката на организма – цигун (qigong). Притежават детайлно разработена методика на обучение, включващо подготовка на тялото, психическо преустройство, способ на работа с петте стихии, дихателни и психотехники, позволяващи да се постигнат поразителни резултати в концентрацията и самовнушението.
Тези техники имат хилядолетна история. Преди повече от 1800г. прочутият китайски лекар Хуа То – „Старецът с лице на младеж” е разработил първите системи от упражнения „Игра на петте животни”. По-късно се развива китайското изкуство Тай чи чуан – една от най-ефективните системи от този род. Тайчичуан (Taijiquan) моделира със своите движения динамическите структури на Универсума.
В Тайчичуан (Taijiquan)  можем да отделим три аспекта: Първият – психохигиеничен. Именно на това се базира широката му популярност на Запад като средство срещу психологическото пренатоварване и стреса. Вторият – лечебно-оздравителен. По мнението на специалистите Тайчичуан (Taijiquan)  прекрасно уравновесява активния урбанистичена етап на живот, компенсирайки разрушителните му влияния върху психиката. Изследванията показват, че редовно практикуващи хора в напреднала възраст включително и столетници, притежават органи и физиология, по-добри от 18 годишни активни спортисти. Тайчичуан (Taijiquan)  и цигун (qigong) са две системи, които се използват за профилактика и лечение на болести, за повишаване устойчивостта и силата на човека при преодоляване на професионални и житейски трудности, за съдаване на нови качествени нива на собствените възможности за реализация.

      Резултат:

      -Регулира и стабилизира нервната система, имунната система, кръвообръщението, обмяната на веществата, хармонизира и засилва жизнената енергия „ци” т.е. оказва цялостно обновяващо въздействие върху човека. Легендите казват, че тези изкуства са дадени на хората от боговете, за да дадат здраве, вечна младост и безсмъртие. Но трябва правилно разбиране и постоянно правилно практикуване. То засилва слабите, вдига на крака болните, вдъхва кураж на плахите. Наистина това е начина да дадеш сили на отделния човек, на расата, на нацията. Нима това би могло да бъде пропуснато от лидерите, които искат да облекчат страданията на хората?

      Как се отразяват заниманията на различни хора с различни професии?
-  Бизнесмени – стабилизиращо и активиращо издържливостта и работоспособността. Използва се в качеството на производствена гимнастика за повишаване на производителността на труда.
–  Хора на изкуството – развива творческите способности.
–  Всички работещи и учащи се – придобива се жизненост, оптимизъм, енергия, подобрява се паметта.
–  В спорта – постигат се изумителни резултати.
–  В медицината – голям оздравително-профилактичен ефект.
–  На житейско ниво – спокойствие, добър сън, свеж вид, красиви жестове и движения, красива физика. Хармонизиране на отношенията.
Dостъпно за хора с различно ниво на физическа подготовка, независимо от възрастта. От деца в училищата до столетници.
– Козметичен ефект – във фигурата, клетките, кожата, очите, духа – всичко се подмладява!