Скритата стойност на източните бойни изкуства

      В Източна Азия бойното изкуство е символ на героизъм, мъжественост, понякога то е и средство за достигане на обществена справедливост. Всичко само в това ли се заключава? Всеки може да зададе този въпрос и то с основание само, да, само в случай, че дадено лице не е знаело за почвата, върху която се е родило и се е развивало това изкуство.

      Будизмът е учение за самоусъвършенстването на човека. Човек е роден на този свят не заради това, че той ще стане господар на света. Той е само едно от безбройните живи същества. Човек е дошъл на тази земя, за да запази в името на висшите духове равновесието на природата. Но как може да изпълни тази задача, когато самия човек е в неравновесие в душата и в енергията си? Източните бойни изкуства са средство, чрез което можем да достигнем онази ценност, която притежаваме по рождение, но сме я изгубили, когато сме поели пътя на търсене на светските удоволствия. Един човек е здрав, когато е достигнал равновесие вътре в себе си и пълна хармония с околния свят. Тогава той е в състояние да върши невероятни неща в името на своя род (човечеството) и да запази естествения ред на природата.

      Учението на будизма ни учи, че човек е слаб, когато душата му е мрачна, пълна с тъмни мисли, а също така и от неправилното функциониране на вътрешните органи, които по своето естество са тясно свързани помежду си и здрави, но неправилният начин на живот прекъсва тези връзки и предава скованост на органите, което е равно на смърт. Как може да се пренася електрическа енергия без жици?

      Източните бойни изкуства пречистват душата в процеса на изучаване на тяхната философия и упражнения. Чистата душа ще ни донесе възможност да общуваме с естествените сили и висшите духове. Ще ни даде силата на волята и едно топло сърце, което ще даде жизнената сила на целия организъм.

      Движението е живот, упражненията, които се практикуват в източните бойни изкуства пробиват път и пречистват каналите, по които ще протече живата енергия в нашето тяло.

      Философията на източните бойни изкуства е за развитие в пълна хармония с околния свят. Когато разбере тази философия, човек ще осъзнае, че убиването не е Пътя на ЧОВЕЧНОСТТА.

 

Лао Лонгвиван, Лаос
Театрален режисьор и майстор по източни бойни изкуства