Среща на Мария Неделчева с Grand-Master Ten Shih Hai в Пекин 2008

Пекин-място на необикновени срещи-кръстопът, който събира приятели, колеги, близки по дух и интереси хора от цял свят. Китай привлича все повече посетители- и като изключителен туристически обект, и като богато поле за професионална реализация във всички области на живота, мъдро съчетавайки традиция и свръхмодерна съвременност.

Щастлив случай ми даде възможност да се срещна след 11 години с моя Учител-Master Teng Shih Hai- 6-то поколение от Традиционната школа* на Стария Yang taijiquan от Тайван.  Master Teng е най-главният Учител, носител на Традицията. Сега той има ученици в много страни, има и в Пекинския Университет, където се осъществи срещата на някои майстори и негови ученици. След традиционния чай се проведе и традиционната тренировка, на която на двама ученици беше даден изпит за съответно по-висока степен в овладяването на изкуството на Taiji / означава Великият Предел** /. Аз бях единият щастлив ученик.  Master Teng се заинтересува от последователите на школата на Стария Yang Taiji стил в Русе и заяви намерението си да посети Русе и Център КАЛАГИЯ при своята европейска обиколка през следващата година.

Мария Неделчева и г-н Tang от Китай- на изпита за по-висока степен в овладяването на Taiji
С Master Teng Shih Hai /вляво/-носител на Традицията на СтарияYang Taiji стил, известен специалист и в изкуството на чая, автор на книги за чая и за taiji. Вдясно-проф. Li от Пекинския Университет, горе: Master Su от Тайван, г-н Deng от Пекин. Всички от Традиционната школа.

 

*/Понятието „Традиционната школа“ е известно- то съществува в много култури, включително и в българската възрожденска култура, занаяти, образование. То отбелязва високите върхове на човешката еволюция- както качеството на постиженията, така и добродетелите- висока нравственост, силен дух, благородство в мислите и действията, постоянство, последователност, самодисциплина и самоконтрол. Знанията и майсторството се предават от Учител на избрани ученици. Учителят носи отговорността за всички ученици, за техните действия и тяхното развитие. Огромна тежест. Затова учениците се подбират много внимателно. / 

** Великият Предел. Негов символ е известният знак “IN-YAN”, който се използва много широко днес навсякъде по света, изразявайки смисъла за хармонията, единството и взаимодействието на противоположностите. Не „противоречието“, а хармонията на всичко съществуващо.