Да спасим планетата! (10 октомври)

Павилионът на Земята – кратки, ясни, много значими послания: човечеството трябва да погледне ясно опасните последствия от замърсяванията, от изчерпването на природните ресурси, от унищожаването на екосистемите на планетата. Земята, природата, всички живи същества, животът на планетата е в опасност. Необходими са незабавни бързи и ефективни мерки чрез обединените мисъл и действия на всички правителства и на хората.

 

Източник: