Една моя история, свързана с Китай

Една моя история, свързана с Китай

Мислих дълго време, търсейки една такава история. За Китай подхожда да се говори комплексно, всичко е едно, взаимно свързано и обусловено. Освен това, почти целият ми живот и трудова дейност са свързани с Китай, моите родители бяха големи почитатели и приятели на Китай и китайските хора, изучаваха като любители китайска философия, политика, медицина, чигун и практикуваха наученото, приемахме много гости-китайци в нашия дом – трудно ще намеря история, която да не е свързана с Китай. След като отхвърлях една след друга отделните истории, разбрах, че всъщност аз не искам да участвам в конкурс, да се състезавам, пишейки есе за това, което е в сърцето ми и е свещено за мен – Китай, китайските хора, китайската култура, философия, древна и съвременна мъдра наука за най-важното- човешката еволюция; уникалното и дълбоко човешко и политическо мислене в планетарен и космически мащаб. Сега просто ще споделя някои мисли. За Китай – единствената жива древна цивилизация, която доказва в наши дни невероятната си жизненост, гъвкавост, целесъобразност, синтетично космополитно мислене. Умението да се обхване с един поглед както житието на отделния човек, така и на цялата планета с визия за бъдещето, в което проблемите да се решават чрез диалог, взаимно опознаване и обмяна на опит, в мир и хармония. Китай има визия не само за своята страна, а за решаването на глобалните планетарни проблеми и развитието на днешния свят. Доказа, че здравата традиция не прави хората консервативни, а , напротив, китайските хора и ръководителите на държавата блестящо, мъдро и динамично намират правилния път и подход към бъдещето. Грешките и недостатъците спокойно, обмислено и градивно се коригират.

Девет пъти посетих до днес Китай и като всички се удивявам всеки път на бързите положителни промени – винаги замислени и осъществени с перспективата на единната визия за развитие. Това липсва в момента на днешна България, надявам се утре българите с древния си могъщ дух да го осъществят. Интересно е, че китайци и българи много се харесват, има силно привличане и взаимно разбиране. Дали защото българите идват от Изток, имат еднакъв календар с китайския /това означава еднакво познание за човека, Природата и Космоса/ Какво ли са загубили древните българи по пътя си от изток към запад? Защо дори и в днешното грубо и бездуховно време много българи -деца и възрастни са със запалени сърца, възторжени души и вдъхновени, когато чуят: Китай, китаец, ушу, Шаолин, Джет Ли, кунг фу панда. Когато на един народ му предстои израстване и промяна, той има нужда от духа на героите. Моето впечатление е, че в Китай този дух винаги е жив, независимо от превратностите на съдбата и изискванията на времето. Убедена съм, че природата на китайския човек е формирана през вековете в голяма степен от едно от съкровищата на китайската култура – Ушу -Пътят на Воина. В истинския смисъл на понятието – „Воин“ е „всеки човек, който опознава и овладява себе си, за да служи на Доброто и Мира“. И е неотделимо от китайските велики философи и Учители. Ушу е навсякъде и във всичко. Убедена съм, че здравата основа на китайските постижения са добродетелите, формирани и възпитани през вековете от традициите на самоусъвършенстването чрез знание, труд, култура. Вече 27 години наблюдавам невероятните резултати при практикуване и изучаване на Ушу – при искрено, правилно следване на Пътя и морала. Не само за физическото здраве, но за изграждане на силни личности с високи качества за благородно реализиране в живота, адаптивни, стабилни, с богати творчески и управленски качества. Искрено се надявам Китай да запази в истинския традиционен вид безценното съкровище на Ушу / наука за усъвършенстването на човека / и да помогне на човечеството да се облагороди чрез истинско възпитание и самовъзпитание.

Китай днес е чудото на планетата – в икономическо, социално-политическо, културно, спортно, образователно отношение. Китай знае какво е нужно и как да се постигне, и най-важното е, че действително го реализира на практика.

Китайците гледат на света винаги с положителна перспектива, винаги градивно и прагматично, същевременно поставено на една могъща база/основа – Духа, културата. Дори и сега, когато финансово-икономическата, екологическата, политическата и военна ситуация в света е изключително нестабилна и критична, Китай със своята последователната, мъдра, спокойна, уверена, дипломатична и категорична международна политика създава стабилна перспектива за решаване на глобалните проблеми и за положителна промяна на света.

Мария Великова Неделчева

Русе