Контакти

Център КАЛАГИЯ  

Организации:
Сдружение спортен клуб КАЛАГИЯ
Българска асоциация Ян тайчи бойни изкуства
Русе, България

Контакт: Мария Неделчева
Мобилен: +359 895 620 123
E-mail: kalagia.association@gmail.com
ФБ / FB:  Kalagia Ruse