Първото невероятно преживяване днес (11 октомври)

Използването на неизчерпаемите естествени природни ресурси: слънцето, вятъра, водата… Пътуването в космическото пространство – първото невероятно преживяване днес. Чувството е, че летим в Космоса сред звездите около Земята, дори във водната акватория, минаваме през градове, планини, сред лица от хора и отново политаме безкрайното космическо пространство.

 

Източник: