Цели

Калагия е традиционна школа, прилагаща принципите на автентичните традиционни школи с многовековна история.

Основна цел е усъвършенстване и хармонизиране на тяло, психика, ум, дух и възпитанието на добродетели чрез практикуване на УШУ/Кунг фу и Тайчи. Състезанията не са цел, а допълнително средство за постигане на целите. Състезанията не са с основно значение, въпреки че КАЛАГИЯ е сред водещите клубове в България и с международен авторитет. КАЛАГИЯ притежава 5 официални шампионски титли и 10 вицешампионски титли и над 1700 медала от национални и международни състезания.

В Център КАЛАГИЯ се изучават китайски език и пантомима като форми за усъвършенстване – част от цялостния процес.

Термини, философия.

  • „УШУ” означава „воинско изкуство”.
  • „Воин” означава „всеки човек, който опознава и овладява себе, за да служи на доброто”.
  • Счита се, че човек, който опознава и овладява себе си, е способен да се реализира по-добре в живота, че е полезен за обществото и е способен да управлява.

Водещи принципи.

  • „Светът ще се промени, когато ние се променим”.
  • „Властелин на света е не този, който победи другите, а този, който победи себе си”.
  • Традиционните принципи на воинското изкуство – уважение, постоянство, трудолюбие, справедливост, честност, дисциплина и т.н. се постигат чрез метода на обучение и в самата практика.

Статии

Ушу – легенда и реалност…

Център за здраве и себеусъвършенстване – Калагия

Скритата стойност на източните бойни изкуства

Системи за психофизическо, ментално и духовно себеусъвършенстване

Интервю с Мария Неделчева