Център за здраве и себеусъвършенстване – Калагия

      Създаден 1989г. с цел изучаване Пътя на Воина – начин за положителна промяна. Развиване и популяризиране на Науката за себеусъвършенстване на човека, наречена УШУ –„Воинско изкуство”.

      Понятието „Воин” във висшия смисъл означава всеки човек, който опознава и овладява себе си, за да служи на Другите, на Доброто и Мира в света. Наричали са ги още „Воини на Светлината”. Древната мъдрост гласи: „Властелин на света, Мирозданието е не този, който победи другите, а този, който победи себе си”. Най-важната и неотменна основа: Моралът и Етиката.

      Легендарният майстор от древността Сун Лутан е казал:
„Този, който изучава Воинското изкуство, трябва:
Първо – да усвои добродетелите;
Второ  – да се научи на правилата за взаимоотношение с по-старшите;
Трето – да култивира духа си
А в бойните техники може и да не се старае толкова много:
на Просветления те не са необходими.”

      УШУ е хармонично единство на теория, практика, педагогика, методика.  В основата на теорията лежи древната китайска философия, философията на будизма, даоизма и конфуцианството. Космополитните източни Философия, Медицина, Астрономия, Астрология. Изкуство. Такива са в основата си и прабългарските знания.

      За щастливия и пълноценен човешки живот е необходимо познаването и прилагане на практика на Универсалните закони на Мирозданието. Ето някои основни указания, дадени ни от Великите Учения и Учители на Човечеството от Древността до наши дни:
1.Познаването на Универсалните Природни и Космически закони е научната база на УШУ. Човекът е микрокосмос, част от системата: Човек – Природа – Космос.
2.Знанието за Енергията на Човек, Природа, Земя, Космос и тяхното взаимодействие.
3.Познаването на човешката Природа, смисъла на човешкия Живот и човешката Еволюция.
4.Практическите методи за себепознание и себеовладяване.
5.Методите за преподаване на тези знания.
6.Съзнателно, целенасочено, постоянно, ритмично, прецизно себеусъвършенстване по Пътя на Воина.

„И най-дългият път започва с първата крачка”
Успех!